Annuleringsvoorwaarden

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de huurder naast de verschuldigde reservering en administratiekosten (€75,-) de volgende annuleringskosten verschuldigd:

A: Bij annulering tot de 42 dagen vóór de dag van aankomst: de aanbetaling zijnde 40% van de huursom

B: Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst; 60% van de huursom

C: Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst; 90% van de huursom

D: Bij annulering op de dag van aankomst of later; de volledige huursom.